Quy định về thuê khu vực biển nuôi trồng thủy sản

(TSVN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; trong đó bao gồm các hoạt động nuôi trồng thủy sản.

3 năm trước

error: Content is protected !!