Quy định về thuê khu vực biển nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; trong đó bao gồm các hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Theo quy định của Nghị định này, việc giao các khu vực biển nhất định từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Một trong những nguyên tắc cần đảm bảo khu giao biển là đảm bảo phù hợp với quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng của khu vực biển theo phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Ảnh minh họa

Thời hạn giao khu vực biển được xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đơn đề nghị giao khu vực biển, dự án đầu tư, thời hạn ghi trên văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không quá 30 năm; có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian các lần gia hạn không quá 20 năm.

Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định này và các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 46, Điều 47 Luật Thủy sản. Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản nằm trong vùng biển 3 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản  3 Điều 3 Nghị định này; hạn mức giao không quá 1 ha.

Khung giá tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá từ 4 đến 7,5 triệu đồng/ha/năm và phải trả một lần cho cả thời hạn được giao. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền sử dụng khu vực biển phải nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ký thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển phải nộp.

Hồng Hà

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!