Nuôi ghép tôm sú và rong đỏ

(TSVN) – Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Applied Phycology ngày 23/9 về hiệu quả nuôi ghép tôm sú (Penaeus monodon) và rong đỏ (Gracilaria tenuistipitata) với các mật độ khác nhau để thấy được sự ảnh hưởng đến chất lượng nước, hiệu suất hậu ấu trùng và khả năng chống lại Vibrio parahaemolyticus của chúng.

4 năm trước

error: Content is protected !!