fbpx

Nuôi ghép tôm sú và rong đỏ

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Applied Phycology ngày 23/9 về hiệu quả nuôi ghép tôm sú (Penaeus monodon) và rong đỏ (Gracilaria tenuistipitata) với các mật độ khác nhau để thấy được sự ảnh hưởng đến chất lượng nước, hiệu suất hậu ấu trùng và khả năng chống lại Vibrio parahaemolyticus của chúng.

Việc tích hợp rong biển (các loài khai thác, ít dấu chân) vào các hệ thống NTTS đã được coi là một cách tiếp cận thay thế cho sự phát triển bền vững của ngành tôm, nhằm mở rộng theo hướng thân thiện với môi trường. Hai thí nghiệm liên tiếp được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của việc tích hợp các mật độ khác nhau của tôm sú (Penaeus monodon) post – ấu trùng (PL) và rong đỏ (Gracilaria tenuistipitata) đến chất lượng nước và năng suất tôm trong giai đoạn ương.

Thử nghiệm đầu tiên bao gồm thiết kế mật độ nuôi kết hợp theo tỷ lệ 3×4: với ba mức độ nuôi tôm mật độ (1.000; 2.000 và 3.000 PL/m3) và bốn mức mật độ thả rong biển đỏ (0, 1, 1,5 và 2 kg/m3) được phân bổ ngẫu nhiên trong bể ba lần trong 30 ngày. Tôm PL (với trọng lượng trung bình 0,012 ± 0,002 g và chiều dài 1,12 ± 0,09 cm) và rong biển đỏ được nuôi trong bể 150 L ở độ mặn 15 g/l (15‰). Tác động hiệp đồng đáng kể giữa mật độ tôm và rong biển đã được quan sát đối với hàm lượng nitơ tổng số NO3 (TN) và PO43−, cũng như đối với tỷ lệ sống (p <0,05) và sản lượng của tôm (p <0,01).

Sự kết hợp của tôm và rong biển đỏ làm giảm đáng kể nồng độ nitơ và phốt pho trong bể nuôi và tăng cường tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm. Đặc biệt, mật độ nuôi tăng dẫn đến năng suất tăng trưởng kém hơn nhưng sản lượng được nâng cao. Áp dụng mật độ thả 1.000 và 2.000 PL/m3 thu được kích thước tôm lớn hơn, trong khi mật độ 3.000 PL/m3 đạt sản lượng sản xuất cao nhất trong hệ thống tích hợp.

Trong thử nghiệm thứ hai, sau thử nghiệm tăng trưởng 30 ngày, chất lượng tôm được đánh giá thông qua thử nghiệm ngâm nước bằng cách sử dụng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh (nồng độ 2×108CFU/ml) trên các nhóm tôm được thả trước đó với mật độ 3.000 PL/m3 và tích hợp với các số lượng rong biển khác nhau. Sau 14 ngày thử thách, tỷ lệ chết tích lũy trong hệ thống nuôi độc canh trung bình là 75,6%, cao hơn đáng kể (p <0,05) so với các nhóm nuôi ghép (17,8 – 31,1%).

Kết luận, việc tích hợp tôm sú và rong đỏ đã cải thiện chất lượng nước bể nuôi cũng như tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm; đồng thời tăng cường hoạt tính kháng khuẩn của tôm chống lại sự nhiễm Vibro parahaemolyticus trong giai đoạn ương.

Ngọc Ngọc

Nguồn Applied Phycology

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ
Back to top
error: Content is protected !!