Sản lượng thủy sản 10 tháng đạt gần 7 triệu tấn

(TSVN) – Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, 10 tháng năm 2020, sản lượng thủy sản ước đạt 6.914,6 nghìn tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 3.690,2 nghìn tấn, tăng 0,9%; khai thác đạt 3.224,4 nghìn tấn, tăng 1,7% (sản lượng khai thác biển đạt 3.067,2 nghìn tấn, tăng 1,8%).

4 năm trước

Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đạt 6,1 triệu tấn

(TSVN) – Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản đạt 6,1 triệu tấn, tăng 1,6% so cùng kỳ năm trước; trong đó, cá đạt 4,4 triệu tấn, tăng 0,9%; tôm đạt 769.400 tấn, tăng 5%; thủy sản khác đạt 938.200 tấn, tăng 2,6%.

4 năm trước

error: Content is protected !!