Nức tiếng cá tra Đồng Tháp

(TSVN) – Không chỉ nổi tiếng là vựa lúa lớn thứ ba của cả nước, là vùng nuôi trồng, xuất khẩu cá tra, cá ba sa hàng đầu Việt Nam; Đồng Tháp còn là địa phương đi đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung nâng cao giá trị nông sản bằng cam kết đảm bảo an toàn và chất lượng cho sức khỏe.

4 năm trước

error: Content is protected !!