Công nghệ sản xuất giống cá trân châu

(TSVN) – Cá trân châu (mú lai, cá song trân châu, mú trân châu; tên tiếng Anh: Pearl grouper) là giống cá biển được lai tạo giữa trứng cá song hổ (E. fuscoguttatus) và tinh cá song vua (E. lanceolatus) bằng phương pháp IVF (in vitro fertilisation). Con lai có đặc điểm sinh trưởng nhanh, sức đề kháng tốt, cho hiệu quả kinh tế cao khi phát triển nuôi trồng. Cá trân châu được sản xuất và nuôi phổ biến tại nhiều nước khu vực Đông – Đông Nam châu Á, trong đó có Việt Nam.

4 năm trước

error: Content is protected !!