Khai thác lợi thế từ ngao nuôi

(TSVN) – Nhuyễn thể hai mảnh vỏ được xem là đối tượng tiềm năng lớn và thích hợp cho phát triển nuôi biển, trong đó ngao/nghêu rất được chú trọng. Tuy nhiên, để ngành hàng này phát huy được lợi thế cần một chiến lược dài hơi.

3 năm trước

Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá

(TSVN) – Ngao giá còn gọi là ngao hai cùi, là loại hải sản có giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi ngao giá đã được phát triển tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Trường Cao đẳng Kinh tế và Kỹ thuật thủy sản đã nghiên cứu xây dựng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Quảng Ninh: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá tại Quảng Ninh” do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và cấp kinh phí.

3 năm trước

error: Content is protected !!