Kiểm soát tỷ lệ diện tích nuôi thủy sản nhiễm bệnh dưới 3%

(TSVN) – Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của nước ta dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong những năm tới. Đây là lý do để ngành nông nghiệp gấp rút triển khai kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh thủy sản giai đoạn 2021 – 2025.

4 năm trước

error: Content is protected !!