Sự nóng lên toàn cầu hứa hẹn thay đổi nghề nuôi tôm, cá

(TSVN) – NTTS bền vững đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Dưới đây là những cách khí hậu gây ra mối đe dọa đối với nghề nuôi tôm, cá và những gì ngành công nghiệp có thể làm để thích ứng với mối đe dọa này.

3 năm trước

error: Content is protected !!