Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

11 tháng qua, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,9 tỷ USD, tăng 25,7% so với cůng kỳ năm trước.

3 năm trước

Tiền Giang: Xuất khẩu gặp khó khăn

Theo đánh giá chung, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 của tỉnh Tiền Giang chỉ đạt khoảng 3 tỷ USD, giảm 1,8% so với thực hiện năm 2019, đạt hơn 88% kế hoạch năm.

4 năm trước

error: Content is protected !!