Tập đoàn Việt – Úc cùng Tổng cục Thủy sản tặng tôm giống cho bà con miền Trung

(TSVN) – Vừa qua, bão, lũ liên tiếp xảy ra đã gây thiệt hại lớn cho người dân khu vực miền Trung, trong đó nuôi trồng thủy sản cũng ảnh hưởng rất nặng nề. Để thúc đẩy tinh thần và giúp bà con vững lòng tin, nhanh chóng sớm khôi phục sản xuất, Tập đoàn Việt – Úc đã đồng hành cùng Tổng cục Thủy sản tặng bà con 50 triệu tôm giống (tương đương 6,5 tỷ đồng). Trong đó, 10 triệu tôm giống hỗ trợ 100% cho bà con bị ảnh hưởng nặng, 40 triệu tôm giống còn lại sẽ hỗ trợ từ 30 – 50% cho người nuôi chịu thiệt hại nhẹ.

4 năm trước

error: Content is protected !!