Nhiều dự án khuyến ngư thực hiện từ năm 2021

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa ký ban hành Quyết định số 3969/QĐ-BNN-KN phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021 – 2023, trong đó, có nhiều dự án cho lĩnh vực thủy sản.

4 năm trước

error: Content is protected !!