Nhiều dự án khuyến ngư thực hiện từ năm 2021

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa ký ban hành Quyết định số 3969/QĐ-BNN-KN phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021 – 2023, trong đó, có nhiều dự án cho lĩnh vực thủy sản.

Theo danh mục được Bộ NN&PTNT phê duyệt trong giai đoạn 2021 – 2023, lĩnh vực thủy sản có nhiều dự án cả trong nuôi trồng và khai thác.

Trong đó, lĩnh vực nuôi tôm gồm các dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm sú – lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mô hình nuôi tôm sú trong rừng ngập mặn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Với lĩnh vực cá nuôi, gồm các dự án: Xây dựng mô hình nuôi cá chim vây vàng bằng lồng HDPE theo hướng VietGAP; Xây dựng mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè trên sông và hồ chứa theo hướng VietGAP; Xây dựng mô hình nuôi cá lăng chấm, cá chiên theo hướng VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mô hình nuôi cá bỗng trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mô hình nuôi cá nheo mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với chuỗi liên kết.

Trong lĩnh vực khai thác gồm dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ CPF trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ.

Ngoài ra, danh mục khuyến nông lần này còn có các dự án: Xây dựng mô hình nuôi trai lấy ngọc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; Mô hình nuôi cua gạch trong ao đầm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!