Châu Âu: Thả nuôi thí điểm lứa cá đầu tiên tại trang trại iFarm

(TSVN) – iFarm – hệ thống nuôi thủy sản mới được thiết kế nhằm mục tiêu đạt công suất thả nuôi 150.000 con cá trong một lồng đã chính thức được đưa vào hoạt động thí điểm với lứa cá hồi thả nuôi đầu tiên.

4 năm trước

error: Content is protected !!