Thách thức lớn ở vựa thủy sản quốc gia

(TSVN) – Thủy sản ĐBSCL chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, nhờ hai đối tượng nuôi trồng chủ lực là tôm và cá tra, cùng với đó là khai khác biển. Hiện nay, ĐBSCL đang đối diện nhiều thách thức đối với sự phát triển.

3 năm trước

error: Content is protected !!