Thế mạnh ba ba gai

(TSVN) – Ba ba gai là loài đặc sản dễ nuôi, ít bệnh, thị trường ổn định. Hiện, đây là đối tượng được nuôi phồ biến ở nhiều địa phương khắp cả nước, tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị cao và hướng đến xuất khẩu.

3 năm trước

error: Content is protected !!