Ngành cá cảnh “bỏ lỡ” nhiều giá trị

(TSVN) – Nghề sản xuất, kinh doanh cá cảnh là một bộ phận của ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo kim ngạch xuất khẩu đáng kể. Thị trường mở ra rất rộng với ngành cá cảnh của thành phố mang tên Bác, tuy nhiên, để thực sự bứt tốc, ngành hàng này rất cần tận dụng tốt những cơ hội.

3 năm trước

error: Content is protected !!