Tương lai của thị trường cá hồi 2021

(TSVN) – Các đợt phong tỏa vào đúng dịp gần cuối năm cộng với lượng cá ùn ứ trong kho đã cản trở sự tăng trưởng truyền thống vào quý IV/2020 của ngành cá hồi. Dù vậy, ngành hàng này vẫn hy vọng đón nhận những đợt phục hồi giá mới vào năm 2021.

4 năm trước

error: Content is protected !!