Doanh nghiệp cần thích ứng với biến đổi khí hậu

(TSVN) – Báo cáo: “Thích ứng để thành công: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam” của VCCI công bố mới đây cho thấy, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là ngành mà các doanh nghiệp chịu tác động rủi ro lớn hơn cả.

4 năm trước

error: Content is protected !!