Tin cảnh báo mưa dông trên các vùng biển phía Nam ngày 4/10

Hiện nay (04/10): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 – 12 độ vĩ Bắc tiếp tục hoạt động mạnh dần lên.

3 năm trước

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 13/07 đến ngày 22/07/2021)

Đây là bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 13/07 đến ngày 22/07/2021) cho các vùng biển trên cả nước.

3 năm trước

Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển ngày 5/7

Hiện nay (05/7): Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 01 giờ ở vào khoảng 13,5 – 14,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 – 118,5 độ Kinh Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

3 năm trước

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 15/06 đến ngày 24/06/2021)

Đây là bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 15/06 đến ngày 24/06/2021) của các vùng biển trên cả nước.

3 năm trước

Tin cảnh báo gió mạnh, mưa dông trên các vùng biển phía Nam ngày 8/6

Hiện nay (08/6): Gió mùa tây nam ở các vùng biển phía Nam đang hoạt động mạnh dần lên.

3 năm trước

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới ( từ ngày 02/06/2021 đến ngày 11/06/2021)

Đây là bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới ( từ ngày 02/06/2021 đến ngày 11/06/2021) cho các vùng biển trên cả nước.

3 năm trước

Tin cảnh báo mưa dông trên các vùng biển phía Nam ngày 27/5

Hiện nay (27/5): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12 – 15 độ Vĩ Bắc.

3 năm trước

Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển phía Nam ngày 26/5

Hiện nay (26/5): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 – 14 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

3 năm trước

Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển phía Nam

Hiện nay (24/5): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 – 14 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên.

3 năm trước

Dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 18/05 đến ngày 27/05/2021)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 18/05 đến ngày 27/05/2021) tại các vùng biển trên cả nước.

3 năm trước

error: Content is protected !!