Hậu Giang: Cá nuôi ruộng được giá

Đến thời điểm này, nông dân tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch xong cá thả nuôi trên ruộng trong mùa nước nổi với tổng diện tích gần 5.000 ha để dọn đồng xuống giống lúa Đông xuân.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!