Scotland: Điều chỉnh vì một ngành cá sạch bệnh hơn

(TSVN) – Các biện pháp kiểm soát bắt buộc đối với việc thu hoạch cá hồi hoang dã để quản lý rận biển trong ngành nuôi cá hồi của Scotland sẽ có hiệu lực vào năm tới.

3 năm trước

error: Content is protected !!