Giải pháp thích ứng thời thế

Biến đổi khí hậu đang ngày một tăng, hậu quả để lại nặng nề hơn. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhất là con tôm được sự báo sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Tìm giải pháp để thích ứng với điều này đang rất cần thiết của ngành thủy sản.

4 năm trước

error: Content is protected !!