Thức ăn viên nang: Lựa chọn hoàn hảo cho trại giống

(TSVN) – Dinh dưỡng chính xác cho ấu trùng là yếu tố quan trọng góp phần tạo khởi đầu tốt cho vụ nuôi. Vì vậy, các trại giống cần lựa chọn thức ăn phù hợp với từng loài, điều kiện và cơ sở sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.

3 năm trước

error: Content is protected !!