Thức ăn từ vi tảo: Cải thiện tăng trưởng cá rô phi

(TSVN) – Các nhà khoa học tại Đại học Califonia, Santa Cruz vừa phát triển một loại thức ăn mới với chi phí cạnh tranh có thể loại bỏ các thành phần bột cá và dầu cá truyền thống; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tốt hơn và đạt giá trị dinh dưỡng cao hơn trong phần thịt cá rô phi.

4 năm trước

error: Content is protected !!