SEP-Art Tools: Cải tiến Artemia mới thúc đẩy hiệu quả trong sản xuất giống tôm và cá

(TSVN) – Các công cụ này vừa được INVE Aquaculture ra mắt, nhằm cung cấp cho nông dân những giải pháp tốt nhất để thúc đẩy hiệu quả trong các trại giống. SEP-Art Tools là một giải pháp bền vững được thiết kế để duy trì chất lượng nauplii, giảm tổn thất và đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường.

4 năm trước

error: Content is protected !!