Đã đến lúc xây dựng câu chuyện mới về thủy sản bền vững

(TSVN) – Ngành công nghiệp thủy sản cung cấp thực phẩm giàu protein với một trong những dấu chân môi trường thấp nhất và nó vẫn bị lu mờ bởi lịch sử của các hoạt động không bền vững.

3 năm trước

Phát triển thủy sản: Cơ hội lớn, thách thức lớn

(TSVN) – Bộ NN&PTNT đang xây dựng Dự thảo chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản đạt 10 triệu tấn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được mục tiêu này, ngành thủy sản phải vượt qua không ít những rào cản.

3 năm trước

Sử dụng thủy sản theo hướng bền vững hơn

(TSVN) – Kantar đã đại diện cho Hội đồng Thủy sản Na Uy đã thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến hơn 25.000 người với chủ đề “The Seafood Consumer Insight”. Đây là nghiên cứu về người tiêu dùng thủy sản lớn nhất và cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi và sở thích của người tiêu dùng thủy sản theo thời gian.

4 năm trước

error: Content is protected !!