Hiệu quả nuôi tôm ở Tiền Giang

(TSVN) – Thời gian gần đây, mặc dù gặp phải một số khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dịch bệnh trên tôm và thời tiết nhiều biến động, nhưng một số hộ nuôi tôm với sự kiên trì và chịu khó đầu tư, nghiên cứu đã giúp vụ nuôi liên tiếp thành công.

3 năm trước

Tiền Giang: Xuất khẩu gặp khó khăn

Theo đánh giá chung, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 của tỉnh Tiền Giang chỉ đạt khoảng 3 tỷ USD, giảm 1,8% so với thực hiện năm 2019, đạt hơn 88% kế hoạch năm.

4 năm trước

error: Content is protected !!