Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long: Cơ hội xuất khẩu cá rô phi Việt

(TSVN) – Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, năm 2019 tổng giá trị thương mại rô phi toàn cầu là 13 tỷ USD, sẽ tăng 20 tỷ USD vào năm 2030; nhưng Việt Nam mới xuất khẩu khoảng 20 triệu USD. Theo đó, để không bỏ lỡ cơ hội với ngành hàng giàu tiềm năng này, rất nhiều đơn vị, tập đoàn lớn đã tiên phong đầu tư, sản xuất cá rô phi; trong đó Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long là điển hình tiêu biểu với hướng đi theo chuỗi sản xuất hiệu quả, bền vững.

4 năm trước

error: Content is protected !!