Xây dựng chỉ dẫn địa lý tôm sú Cà Mau

(TSVN) – Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn xây dựng chỉ dẫn địa lý, logo chung cho tôm sú Cà Mau, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng con tôm Cà Mau.

3 năm trước

error: Content is protected !!