Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu

(TSVN) – Trong một công văn mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ tiến hành rà soát hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng mã số mã vạch nước ngoài trong xuất khẩu, nếu thực hiện, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ gặp thêm khó khăn vì chi phí và thủ tục.

4 năm trước

error: Content is protected !!