“Mắt thần” của biển

Ngẩng đầu là mây, ngoảnh mặt bốn phía cây rừng bao bọc, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 585 thuộc Trung đoàn 251-Vùng 2 Hải quân (đóng quân trên đỉnh Núi Lớn, TP. Vũng Tàu) đầy khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn làm tốt nhiệm vụ quản lý vùng biển, bầu trời.

3 năm trước

error: Content is protected !!