Hội Nghề cá Việt Nam: Kiến nghị một số vấn đề tới Bộ NN&PTNT

(TSVN) – Ngày 5/1/2021, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam ban hành Công văn số 01/HNC-VP về một số kiến nghị đối với Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản nhằm phát triển khai thác thủy sản.

3 năm trước

error: Content is protected !!