Vị trí phòng thí nghiệm trong chuỗi sản xuất nuôi trồng

(TSVN) – Ngày nay, nghề nuôi đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức: giá đầu vào cao, giá bán thấp, thị trường không ổn định, thời tiết ngày càng phức tạp, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh tràn lan. Để duy trì nghề nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm thẻ nói riêng trong bối cảnh ngày nay thì đầu tư một phòng thí nghiệm là vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết.

4 năm trước

error: Content is protected !!