Quãng Ngãi: Vụ thủy sản mới, vẫn nỗi lo cũ

Dù đã sẵn sàng, nhưng thời tiết diễn biến bất thường, cộng với dịch bệnh, thiếu con giống, khiến người nuôi thủy sản lo lắng khi bước vào vụ 2021…

3 năm trước

error: Content is protected !!