Thử nghiệm công nghệ tiên tiến của XpertSea trong nuôi tôm

(TSVN) – Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy Nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua Tăng cường Hợp tác Công tư ở Đồng bằng sông Cửu Long (AQU. 85)”, IDH và Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) đã giới thiệu, thí điểm việc sử dụng công nghệ tiên tiến của Công ty XpertSea trong việc xác định số lượng, mật độ tôm giống thả và theo dõi sinh trưởng tôm nuôi.

4 năm trước

error: Content is protected !!