Đầu năm, xuất khẩu tôm sang Nhật gặp khó

(TSVN) – Nguyên nhân được cho là do tôm của Việt Nam trong những tháng đầu năm năm 2021 phải cạnh tranh mạnh với tôm của Ấn Độ đang có mức giá thấp hơn hẳn.

3 năm trước

error: Content is protected !!