Tư vấn tiêu dùng

Hiệp hội Thủy sản Bình Định: Xây dựng phát triển cơ sở Hội

Năm 2010, Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định đã tập trung tuyên truyền vận động phát triển hội viên, chi hội cơ sở trực thuộc trên tất cả các lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ nghề cá,

  • 3 năm trước
  • Tư vấn tiêu dùng
  • 0

Hiệp hội Thủy sản Bình Định: Xây dựng phát triển cơ sở Hội

Năm 2010, Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định đã tập trung tuyên truyền vận động phát triển hội viên, chi hội cơ sở trực thuộc trên tất cả các lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ nghề cá,

  • 3 năm trước
  • Tư vấn tiêu dùng
  • 0
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!