T5, 23/07/2020 11:24

Công Ty TNHH Bio Sun tuyển dụng Kỹ sư thủy sản bán hàng

Công Ty TNHH Bio Sun tuyển dụng

Mô tả Công việc

Hiếu biết rõ về mùa vụ, ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu tới cây trồng.

Lên kế hoạch và đề xuất các loại vật tư, máy móc, quy trình nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Kiểm tra chất lượng thủy sản, nghiên cứu vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất của công ty.

Nắm bắt, đánh giá kịp thời tình hình mùa vụ, thời tiết ảnh hưởng đến sản lượng thủy sản.

Nuôi trồng thực nghiệm các giống mới theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển thủy sản của dự án.

Tổ chức triển khai kế hoạch, lịch trình nuôi trồng các ao, hồ, vuông.

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục.

Bóc tách khối lượng vật tư.

Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công.

Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, kế hoạch, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan, giám sát thiết kế theo yêu cầu.

Lập kế hoạch sản xuất canh tác, nuôi trồng của từng loại thủy sản theo thực tế địa lý vùng miền.

Tổ chức tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt: Đảm bảo tiến độ và định mức chi phí được giao.

Chủ động dự báo các rủi ro, nguy cơ và đề xuất các biện pháp xử lý.

Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất canh tác.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật sản xuất canh tác.

Tổ chức thu hoạch sản phẩm, đảm bảo sản lượng thô theo kế hoạch.

Hỗ trợ xây dựng hoàn thiện định mức chuẩn cho từng loại thủy sản, thuốc thủy sản (Giống, vật tư, thuốc, năng suất, chất lượng…

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Bảo vệ thực vật để giám sát tình trạng thủy sản, theo dõi tình hình bệnh hại trên ao, hồ, vuông.

Quản lý và điều hành hệ thống sử dụng thuốc vi sinh, thoát nước, vệ sinh, các trang thiết bị điện, nước, cơ khí tại ao, hồ, vuông.

Quản lý các công tác lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị theo yêu cầu của hệ thống lọc nước, vệ sinh ao hồ, hệ thống điện để phục vụ sản xuất, làm việc.

Công ty Bio Sun chúng tôi có chế độ thưởng, đãi ngộ người tài tốt nhất.

Yêu Cầu Công Việc

Nếu bạn là người phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, và bạn khao khát ĐÓNG GÓP tất cả vì một cuộc sống xanh – sạch – đẹp và bền vững thì hãy đến và làm việc cùng đội ngũ Biosun, CÙNG tạo dựng nên tương lai của chính bạn và góp phần vào sự phát triển chung của BIO SUN.

Kinh nghiệm: 03 năm trở lên về lĩnh vực thủy sản

Ưu tiên: Nam

Sẵn sàng đi công tác tỉnh

Yêu thích ngành Thủy sản.

Có trách nhiệm với công việc và kiên trì. 

    error: Content is protected !!