T5, 23/07/2020 11:23

Quốc tê Hải Mã cần tìm nhà phân phối – Quản lý vùng

Công ty TNHH Quốc Tế Hải Mã (Hải Mã – Bách Thịnh Group), tập đoàn chuyên về lĩnh vực Thủy sản và Nông nghiệp, có hệ thống phân phối tại 29 tỉnh duyên hải Việt Nam. Công ty có đội ngũ lãnh đạo và kỹ thuật viên chuyên ngành có kinh nghiệm trên 15 năm trong lĩnh vực NTTS.

 

Liên hệ: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI Mà

Địa chỉ: 176 Đường 2/4 – Hà Ra – Vĩnh Phước – Nha Trang – Khánh Hòa 

Điện thoại: 0258.3824 918 – 3728 538 Di Động: 0915.671.929 – 0911.988.000 

Fax: 0258.3821 890 

Facebook: https://www.facebook.com/CongTyHaiMa 

Email: haima176@gmail.com

    error: Content is protected !!