T5, 07/01/2021 02:46

SIS: Tuyển dụng đại diện hỗ trợ kỹ thuật

(TSVN) – Tập Đoàn Shrimp Improvement Systems Việt Nam (SIS) thông báo tuyển dụng đại diện hỗ trợ kỹ thuật các tỉnh phía Nam Việt Nam.

Mô tả công việc:

– Thu thập số liệu ao nuôi, số liệu sản xuất giống của các trại tại miền Nam Việt Nam.

– Thu thập thông tin về diễn biến nuôi tại miền Nam Việt Nam.

– Quản lý các đầu mối thông tin bên ngoài.

– Phát triển mối quan hệ với người nông dân, trung gian, đại lý phân phối, etc nhằm cung cấp dữ liệu và thu thập thông tin.

– Tiến hành các thử nghiệm thuộc chương trình R&D tại miền Nam Việt Nam.

– Phối hớp với các thành viên khác của đội nội địa.

– Thực hiện các chỉ thị từ ban quản lý SIS để hỗ trợ các chương trình của SIS tại Việt Nam.

Tiêu chí:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về nuôi trồng thủy sản.

– Sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón.

– Có kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản (Tôm) là lợi thế.

– Cư trú ở miền Nam Việt Nam (các tỉnh ven biển đồng bằng sông Mekong).

– Sẵn sàng đi công tác tại các khu vực đồng bằng sông Mekong.

– Có thể làm báo cáo bằng tiến Anh.

– Giao tiếp bằng tiến Anh là lợi thế.

Ghi chú: Thử việc trong 3 tháng.

    error: Content is protected !!