T5, 23/07/2020 11:23

Tuyển tư vấn xây dựng Quy trình công nghệ nuôi tôm nước lợ

Tư vấn làm việc trong nhóm hợp tác công tư ngành thủy sản (PPP thủy sản) về lĩnh vực nuôi tôm, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến việc nuôi tôm nước lợ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhóm hợp tác công tư ngành thủy sản (PPP thủy sản) gồm đại diện từ phía nhà nước (Tổng cục Thủy sản), các tổ chức phi chính phủ (Hội Nghề cá Việt Nam, IDH, GIZ, WWF), doanh nghiệp (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản) do Bộ NN&PTNT tổ chức nhằm góp phần giải quyết các thách thức của ngành thủy sản. Nhóm PPP thủy sản xây dựng dự án: Hỗ trợ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL thông qua hợp tác công tư. Mục tiêu: Huy động nguồn lực công tư để giải quyết các thách thức kiểm soát môi trường, dịch bệnh, quản lý kháng sinh nâng cao hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt nuôi tôm nước lợ và nuôi cá tra ở ĐBSCL.

Dự án gồm 3 hợp phần. HP 1: Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. HP 2: Nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản thông qua quản lý tốt hơn giống, thức ăn, kháng sinh, hóa chất. HP 3: Nâng cao hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Để hoàn thành tốt công việc Xây dựng Quy trình công nghệ nuôi tôm nước lợ quản lý tốt giống, thức ăn và giảm sử dụng hóa chất, kháng sinh, nhóm PPP thủy sản cần tuyển thêm dịch vụ tư vấn, số lượng 01 người.

Yêu cầu: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành nuôi thủy sản, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nuôi tôm nước lợ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL. Có khả năng làm việc nhóm, có kinh nghiệm làm việc với các đối tác khác nhau.

Phí chi trả tư vấn: áp dụng theo khung phí tư vấn EU. Chi trả đi lại, khách sạn trong quá trình triển khai hoạt động tư vấn theo thực tế kế hoạch được phê duyệt.

Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ tư vấn: 1 Đơn bày tỏ cung cấp dịch vụ tư vấn.  CV (1 bản Tiếng Việt và 1 bản Tiếng Anh) và Đề xuất phương pháp, kế hoạch, kinh phí thực hiện tư vấn. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/11/2018 đến 10:00 ngày 20/11/2018. Nơi nhận hồ sơ: Hội Nghề cá Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Chi tiết liên hệ: Ông Phạm Anh Tuấn, email: anhtuanpham815@yahoo.com.vn; điện thoại: 0913201495.

TẢI XUỐNG

    error: Content is protected !!