11 tháng đầu năm 2022, sản xuất thủy sản tại các địa phương ổn định

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 11/2022 ước đạt 802,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 521,6 nghìn tấn, tăng 5,1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 280,7 nghìn tấn, giảm 0,4%. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 8.253 nghìn tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ năm trước.

Ninh Bình

Sản lượng thủy sản Ninh Bình tháng 11/2022 ước đạt 5,3 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 4,8 nghìn tấn,tăng 5,5%; sản lượng khai thác ước đạt 0,5 nghìn tấn, tăng 2,1%.Tính chung lại, sản lượng thủy sản 11 tháng đầu năm ước đạt 60,5 nghìn tấn,tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Sản lượng nuôi trồng ước đạt 54,4 nghìn tấn, tăng 6,0%; sản lượng khai thác ước đạt 6,1 nghìn tấn, giảm 0,7%. Trong tháng 11, các hộ nuôi cá ruộng ở các xã vùng trũng của huyện Nho Quan và Gia Viễn đang tiến hành thu hoạch để trả ruộng cho bà con chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân. Đến nay, các diện tích nuôi thả thủy sản đang sinh trưởng và phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: ST

Khánh Hòa

Theo Sở NN&PTNT Khánh Hòa, trong 11 tháng năm 2022, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong toàn tỉnh đạt 105.000 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 90.000 tấn, tăng 1,6% (riêng sản lượng cá ngừ vây vàng, mắt to đạt 2.625 tấn, tương đương thời điểm này năm trước); sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 15.000 tấn, tăng 7%.

Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về khai thác, nuôi trồng thủy sản năm 2022. Trong đó, tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển; tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; hướng dẫn người dân các giải pháp để phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại đối với thủy sản nuôi trong điều kiện thời tiết bất lợi…

Phú Yên

Cơ bản kết thúc diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 ước tính 2.676 ha, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích nuôi cá đạt 276 ha, tăng 1,7%; diện tích nuôi tôm 2.160 ha, tăng 2,3% (tôm sú 260 ha, tăng 0,04%, tôm thẻ chân trắng 1.900 ha, tăng 2,6%); thủy sản khác 240 ha, tăng 7,1%.

Sản xuất giống tôm post 15 đạt 861 triệu con, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Giống tôm post 15 sản xuất tăng so cùng kỳ năm trước là nhờ 3 doanh nghiệp sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tháng ước tính 2.319 tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá 1.700 tấn, tăng 4,9%; tôm 495 tấn, giảm 24,8%; thủy sản khác 124 tấn, tăng 2,5%. Sản lượng thuỷ sản khai thác 1.615 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng khai thác biển 1.581 tấn, giảm 2,9%; khai thác nội địa 34 tấn, giảm 2,9%. Sản lượng khai thác biển trong tháng giảm do ảnh hưởng thời tiết biển động kéo dài nhiều ngày nên số ngày bám biển của các tàu đánh bắt xa bờ giảm, do đó sản lượng khai thác các loại thủy sản giảm. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 704 tấn, giảm 4,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá 181 tấn, tăng 82,8%; tôm 473 tấn, giảm 25,8%; thủy sản khác đạt 50 tấn. Sản lượng tôm trong tháng giảm do năng suất thu hoạch những diện tích nuôi tôm thẻ ở hạ lưu sông và tôm sú thấp hơn năm trước nên sản lượng giảm.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 77.967 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (chia ra: Sản lượng nuôi trồng 16.543 tấn, tăng 13,2%; khai thác 61.424 tấn, tăng 0,4%), trong đó: Cá các loại 56.986 tấn, tăng 0,1%; tôm 14.598 tấn, tăng 10,9%; thủy sản các loại 6.383 tấn, tăng 12,5%. Trong tổng sản lượng cá các loại khai thác biển, cá ngừ đại dương 3.176 tấn, chiếm 5,2% và tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước.

Bình Phước

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước có xu hướng ngày càng giảm về diện tích, sản lượng thủy sản tháng 11/2022 ước thực hiện 269 tấn, giảm 1,47% so cùng kỳ năm 2021.

Xu hướng ngày càng giảm về diện tích nuôi trồng thủy sản là do đô thị hóa nhanh. Thêm vào đó, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh phân bố không đồng đều, phần lớn nuôi trồng nhỏ, lẻ để tự tiêu thụ là chính; ít có diện tích nuôi lớn, sản xuất mang tính hàng hóa. Do đó, hàng năm hiệu quả thu được trên một đơn vị diện tích nuôi trồng thủy sản là không cao. Trong tháng 11/2022, ước sản lượng khai thác thủy sản nội địa của tỉnh là 28 tấn, thủy sản nuôi trồng 241 tấn. Lũy kế 11 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước thực hiện 2.961 tấn, giảm 1,43% so cùng kỳ năm 2021.

Anh Vũ 

Tổng hợp

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!