17 cơ sở chế biến thủy sản được xuất khẩu vào Panama

Chưa có đánh giá về bài viết

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa nhận được công văn của Tổng cục An toàn thực phẩm Panama (AUPSA) thông báo danh sách 17 cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất khẩu vào Panama.

Cục trưởng NAFIQAD Nguyễn Như Tiệp cũng cho biết, hiện nay, Cục đã có văn bản gửi AUPSA đề nghị sớm thông báo sai lỗi của các cơ sở đã được thanh tra nhưng chưa được phép xuất khẩu vào Panama để các cơ sở kịp thiết lập, thực hiện các biện pháp khắc phục. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung cũng như quy định chưa phù hợp đối với sản phẩm thủy sản.

Theo Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp, trước mắt, Cục yêu cầu 17 doanh nghiệp được AUPSA cho phép xuất khẩu vào Panama lần này, chủ động trao đổi với khách hàng, nhà nhập khẩu bảo đảm các sản phẩm được AUPSA phê duyệt.

Danh sách cơ sở được phép xuất khẩu thủy sản vào Panama – Ảnh: PV/Vietnam+

Đồng thời, các doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Panama theo quy  định tại các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản trực thuộc NAFIQAD.

Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp cũng yêu cầu các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng, thực hiện việc kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản được sản xuất bởi 17 cơ sở này theo các chỉ tiêu yêu cầu của AUPSA.

Cụ thể, AUPSA yêu cầu một số chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng sản phẩm cá da trơn xuất khẩu vào Panama như, về chỉ tiêu hóa học giới hạn tối đa cho phép của chì (Pb) không quá 0,3 mg/kg; thủy ngân (Hg) không quá 1,0 mg/kg; cadimi (Cd) không quá 0,05 mg/kg; về chỉ tiêu vi sinh như salmonella spp không có trong 25 g, vibrio cholera không có trong 25 g…

Thanh Tâm

Vietnam+

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!