27 tỷ đồng cho chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2482/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2013.

Tổng kinh phí thực hiện là 27 tỷ đồng được lấy từ Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó kinh phí để làm nhiệm vụ tập huấn cho nông dân gần 724 triệu đồng, đào tạo gần 426 triệu đồng; hỗ trợ giống đàn cá bố mẹ 520 triệu đồng; cải tạo xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất giống 2,5 tỷ đồng; xây dựng mô hình nuôi thâm canh hơn 13 tỷ đồng; thanh tra, kiểm tra giống, thức ăn gần 432 triệu đồng, theo dõi môi trường, dịch bệnh hơn 5,53 tỷ đồng; quản lý nguồn lợi thủy sản gần 1,7 tỷ đồng; thực hiện các mô hình sơ chế, tiêu thụ sản phẩm thủy sản bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 159 triệu đồng…

Đây là điều kiện thuận lợi cho nông dân ở các huyện xây dựng thành công các mô hình sản xuất nuôi trồng thủy sản an toàn và từng bước khắc phục tình trạng nuôi trồng manh mún, nhỏ lẻ hiện nay.

Ngọc Quỳnh

Hà Nội mới

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!