5,7 triệu tấn nguyên liệu chế biến thủy sản mỗi năm

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến thủy sản đến năm 2015 là 4,6 triệu tấn/năm, đến năm 2020 là 5,7 triệu tấn/năm.

Để cung ứng đủ nguồn nguyên liệu này, Bộ Nông nghiệp đã đưa ra các nhóm giải pháp về phát triển nguyên liệu cho chế biến, tập trung vào tổ chức nuôi trồng thủy sản theo hướng liên kết sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn với sản lượng hàng hóa lớn.

Bộ ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đầu mối đồng bộ cho vùng nuôi thủy sản tập trung gắn với các cơ sở chế biến.

Bộ Nông nghiệp cũng chỉ đạo tổ chức lại sản xuất trên biển theo tổ đội, hợp tác gắn với sử dụng tàu hậu cần dịch vụ; phân loại và bảo quản nguyên liệu đúng cách trên tàu ngay sau khi đánh bắt để đảm bảo chất lượng trước chế biến. Áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến cùng với việc hình thành hệ thống cảng cá, chợ cá nhằm duy trì chất lượng nguyên liệu, giảm tổn thất sau thu hoạch.

Ngoài nguồn nguyên liệu từ khai thác, nuôi trồng thủy sản, Bộ cũng tính tới việc nhập khẩu nguyên liệu thủy sản với mức khoảng 600.000 tấn/năm vào năm 2015 và đến năm 2020 nhập khoảng 1 triệu tấn/năm. Việc nhập khẩu này tùy theo yêu cầu của thị trường, ưu tiên nhập các loại nguyên liệu mà Việt Nam không có hoặc sản xuất không đủ.

Các quy định của nhà nước về nhập khẩu nguyên liệu sẽ được xây dựng phù hợp với thực tiễn; kiểm tra chất lượng, truy xuất nguồn gốc và định mức tiêu hao nguyên liệu trong chế biến phù hợp với điều kiện của Việt Nam và các công ước quốc tế khác.

Hoàng Tùng

Theo Việt Nam Plus

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!