An Giang: Có 19 sản phẩm khô cá, mắm cá được công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

Chưa có đánh giá về bài viết

Sở Công thương An Giang cho biết, qua khảo sát, đánh giá thực trạng về năng suất tại 40 doanh nghiệp và đã chọn 15 doanh nghiệp tham gia cải tiến năng suất (09 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và 06 doanh nghiệp áp dụng một số công cụ nâng cao năng suất).

 

Quy trình sản xuất khô cá sặc rằn – Ảnh TH

Qua đó, tỉnh đã hỗ trợ 13 cơ sở sản xuất khô cá, mắm cá với 19 sản phẩm khô cá, mắm cá được công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương (tổng số tiền là 55,497 triệu đồng). Tư vấn cho Công ty Cổ phần Cơ khí  An Giang thực hiện 03 công cụ nâng cao năng suất chất lượng với tổng kinh phí hỗ trợ là 52,5 triệu đồng.

An Giang cũng tổ chức Hội nghị triển khai và tuyên truyền về Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời, giới thiệu các công cụ nâng cao năng suất chất lượng nhằm nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng cho các sở, ban ngành, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh; đã tổ chức 06 lớp đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng cho các sở, ban ngành tỉnh, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hạ Hương

Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!