An Giang: Phê duyệt Đề án Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến năm 2020

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh An Giang vừa Phê duyệt Đề án Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang đến năm 2020.

Mục tiêu của đề án là bảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế, giữ gìn tính đa dạng độc đáo của hệ sinh thái thủy sinh vật; phục hồi nguồn lợi thủy sản và tạo môi trường sống tốt hơn trên các sông, kênh rạch và các vùng đất ngập nước nhằm phát triển thủy sản bền vững; khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên một cách hợp lý phù hợp với định hướng và khả năng cho phép. Ngoài ra, đề án cũng quy định hạn chế tối đa các loại nghề khai thác mang tính hủy diệt (xung điện, lưới cước,…), hạn chế khai thác cá bố mẹ và cá di cư trong mùa sinh sản; sử dụng an toàn hệ sinh thái và môi trường nước mặt, chú ý đưa nước vào các vùng đê bao để phát triển các loài thủy sinh vật; khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong các thủy vực.

Đề án Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang đến năm 2020 đảm bảo mục tiêu khai thác thủy sản ổn định 40.000- 50.000 tấn/năm, tăng giá trị thủy sản khai thác. Đến năm 2020, có 90% ngư dân (tương đương 37.000 lao động tham gia đánh bắt thủy sản) trên địa bàn tỉnh được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học…

Nguyễn Huỳnh

Báo Cần Thơ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!