T5, 29/07/2021 02:13

Áp dụng tạm thời biện pháp kiểm dịch thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Sau khi nhận được công văn của Chi cục Thú y vùng VI về thực hiện kiểm dịch trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Cục Thú y đã có công văn hướng dẫn thực hiện đối với việc kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn và sản phẩm thủy sản.

Theo đó, về khai báo và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y vùng VI tiếp tục thực hiện việc khai báo kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trên hệ thống một cửa quốc gia. Đối với trường hợp khác: Chủ hàng scan hồ sơ khai báo kiểm dịch và gửi qua email cho cơ quan kiểm dịch để xác nhận đơn khai báo kiểm dịch; sau khi có kết quả kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch scan Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu gửi cho chủ hàng qua email để làm thủ tục thông quan hàng hóa. Chủ hàng có trách nhiệm gửi hồ sơ gốc khai báo kiểm dịch, bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cho cơ quan kiểm dịch động vật (khi địa phương hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16). 

Về thực hiện kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn, đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ cao thì cứ 5 lô hàng lấy mẫu ngẫu nhiên của 1 lô hàng để kiểm tra, xét nghiệm và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu; các lô hàng không phải lấy mẫu, chỉ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch. Còn đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ thấp thì không cần lấy mẫu kiểm tra, chỉ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch. Đối với những lô hàng không phải lấy mẫu thì chỉ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngoài ra, với sản phẩm động vật thủy sản để gia công, chế biến xuất khẩu, Chi cục Thú y vùng VI sẽ chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra thực trạng lô hàng; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!